Vogelbeurs Oudenaarde nu op zondagvoormiddag!


VOGELBEURS             8-12u

Info en reservaties : Vanessa 0479 57 00 43

Praktische informatie...   

 • Adres: Zaal De Kring, Kapittelstraat 7, 9700 Oudenaarde
 • Vogelbeurs van 9-12u
 • De aanwezige dierenarts Roel Haesendonck zal erop toezien dat aan alle wettelijke verplichtingen zal worden voldaan. Zieke en niet toegelaten vogels worden geweigerd.
 • Roken in de verkoopszaal is niet toegelaten. Wij willen uw toekomstige vogels tegen de schadelijke uitwasemingen beschermen, vogels zijn trouwens veel gevoeliger dan mensen...
 • U herkent onze medewerkers aan hun medewerkersbadge...
 • De toegang is gratis.
 • Vergeet niet bij het verlaten van de zaal een stempel te vragen zodat u opnieuw binnen kan zonder te betalen. 
 • Dranken en snacks verkrijgbaar aan democratische prijzen! 

Voor wie vogels komt verkopen/ruilen :

 • Mogen wij vragen de dieren in hygiënische kooien aan te bieden. Voorzie voldoende eten en water voor uw vogels. Verzorgde vogels in nette kooien verkopen trouwens beter...
 • Bij inschrijving wordt uw naam en adres genoteerd en het soort vogels dat u te koop aanbiedt. Wij zijn verplicht om -in het kader van de maatregelen i.v.m. de vogelgriep- deze documenten twee maanden te bewaren en ter beschikking te houden van het FAVV. 
 • Hoenderachtigen, pluimvee, duiven (afstammelingen van de rotsduif) en watervogels worden niet toegelaten op de beurs.
 • Alle aangeboden vogels moeten in orde zijn met de actuele wetgeving en zonodig vergezeld zijn met de nodige papieren.(Dit geldt vooral voor inheemse vogels en vogels van Cites lijst I